Policy om Honor Club och sekretess

Honor Club är en produkt (tjänst) som tillhandahålls av Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, som är ett dotterbolag till Huawei och registrerat i Tyskland med huvudsäte på Hansaallee 205, D-40549 Düsseldorf, Tyskland (härefter kallat ”vi” eller ”Huawei”).

1 Vilka data samlar vi in om dig?

Som en del av Honor Club kommer vi att samla in och använda din personliga information endast i de syften som framgår av detta meddelande. Personlig information avser sådan information som gör det möjligt för Huawei att identifiera dig som användare.

Vi samlar in och behandlar följande data:

l Enhetsinformation, som enhetsmodell.

l HUAWEI-ID-information, som t.ex. profilbild och smeknamn för att kunna visa dem i dina inlägg, kommentarer, antal "gilla" osv.

För att kunna tillhandahålla ovan nämnda tjänster behöver Honor Club åtkomst till internet och behörigheter för att få åtkomst till Galleri, Kamera och lagring.

2 Hur använder vi dina data?

Vi kommer att använda och behandla dina personliga data för att tillhandahålla de tjänster som du abonnerar på och för att uppfylla avtalade skyldigheter. Din information behandlas för att du ska kunna få tillgång till produktinformation, tips om hur du använder din enhet och EMUI-forumet för att kommentera och diskutera.

Dessutom använder Huawei dina personliga data för följande syften baserat på legitimt intresse:

- Marknadsföring: Vi använder din enhetsidentifierare, enhetsmodell, operativsystem och version av operativsystem och systemspråk för att skicka erbjudanden.

Du har rätt att motsätta dig det ovan nämnda i enlighet med vad som anges i avsnitt 5(3).

I Honor Club får vi följande personliga information om dig från Facebook, Twitter och Google: din profilbild och ditt smeknamn. Ovan nämnda information används för snabbinloggning till Honor Club genom att använda Facebook-, Twitter- och Google-konton.

För att förbättra analysen av användardata kan Honor Club använda sig av Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., med huvudsäte på 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Genom att behandla dina besöksdata (cookies) som genereras från Honor Club kan Google Analytics avgöra om du är en ny eller återvändande besökare och lagra informationen på Googles servrar i USA.

För att ta reda på mer om hur Google Analytics behandlar din information kan du läsa Google sekretesspolicy. https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Du kan också hindra Google Analytics från att få tillgång till din besöksdata genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta kan dock leda till att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar. För att hindra Google Analytics från att få tillgång till dina besöksdata kan du använda länkarna för att ladda ned och installera följande insticksprogram för din webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Om du aktiverar IP-anonymisering på webbsidan kommer Google att trunkera din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter som ingår i avtalet om European Economic Area (EEA). Endast i undantagsfall skickas hela din IP-adress till Google för att sedan trunkeras på servrar i USA. Google använder denna information på uppdrag av Huawei för att utvärdera hur webbplatsen används, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster med koppling till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google associerar inte din IP-adress som skickas av din webbläsare till Google Analytics med annan data som Google innehar.

3 Hur länge lagrar vi dina data?

Vi lagrar endast dina personliga data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen i denna policy. När lagringsperioden har löpt ut raderar vi eller anonymiserar dina personliga data, såvida lagstiftning och bestämmelser inte kräver något annat.

I Honor Club lagras din personliga information fram till att du raderar ditt HUAWEI-ID.

Om du avregistrerar ditt konto kommer den tillhörande personliga informationen att raderas, däribland ditt HUAWEI-ID, smeknamn och profilbild.

4 Delar vi dina data?

Utlämnande av information som är relaterat till lagliga krav och affärstransaktioner

Huawei kan komma att lämna ut dina personliga data om detta är nödvändigt i samband med en rättslig process eller om en behörig myndighet begär att de ska lämnas ut enligt gällande lagstiftning eller i samband med ett rättsligt förfarande eller en rättsprocess.

Dina data kan också lämnas ut vid sammanslagning, förvärv, försäljning av tillgångar (som serviceavtal) eller förflyttning av tjänst till ett företag i Huawei-koncernen eller annat företag.

5 Vilka rättigheter och alternativ har du?

Du har följande rättigheter och alternativ:

(1) Åtkomst till din personliga information

Du kan få åtkomst till din grundläggande information, däribland din profilbild och ditt smeknamn i kontocenter i HUAWEI-ID.

Du kan också gå till Honor Club > Jag för att kontrollera dina poäng, inlägg, frågor, svar, ögonblicksbilder, följare och det du följer, kommentarer, privata meddelanden och systeminformation.

(2) Radera personlig information

Du kan kontakta administratören eller moderatorn för att radera ett inlägg i Honor Club.

Alternativt kan du radera din personliga information genom att avregistrera ditt konto i kontocenter i HUAWEI-ID.

(3) Neka vissa funktioner

Honor Club skickar dig nyheter och information i meddelandepanelen. För att inte längre få sådana meddelanden, gå till Jag > Inställningar och avaktivera funktionen.

(4) Uppdatera personlig information

Du kan uppdatera din personliga information genom följande steg: gå till kontocenter i HUAWEI-ID från användarcenter i Honor Club, tryck på profilbilden för att komma till skärmen med personlig information och gör inställningar för din profilbild, smeknamn, kön, förnamn, efternamn och födelsedatum.

(5) Återkalla ditt samtycke

Du kan logga in på användarcenter i Honor Club på din dator och klicka på Godkänner ej och klicka på OK för att återkalla ditt samtycke.

6 Hur kan man kontakta oss?

Om du har frågor, kommentarer eller förslag om dina rättigheter eller om Huaweis behandling av dina personliga data är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud som du kan nå på följande e-postadress: se.support@hihonor.com. Du kan också kontakta dataskyddsansvarig via följande formulär: https://consumer.huawei.com/sv/legal/privacy-questions/.

Adress till vårt huvudkontor: Hansaallee 205, D-40549 Düsseldorf, Tyskland.

Om du anser att Huawei inte behandlar dina personliga data enligt denna policy eller gällande dataskyddslagar kan du inkomma med ett klagomål till din dataskyddsmyndighet i den region/det land där Huawei Technologies Duesseldorf GmbH finns.

7 Hur uppdaterar vi denna policy?

Om förändringar görs i vår behandling av dina personliga data kommer vi att informera dig om dessa via lämpliga metoder, såsom push-meddelande i god tid.

Senaste uppdatering: 7 september 2018

VIKTIGT: Denna sekretesspolicy omfattar ett sekretessåtagande för Honor Club-appen. För mer information, läs Sekretesspolicyn för Huaweis konsumentverksamhet.