Oświadczenie dotyczące Honor Club i prywatności

Honor Club to produkt (usługa) dostarczany przez Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, podmiot zależny Huawei zarejestrowany w Niemczech, z siedzibą pod adresem: Hansaallee 205, D-40549 Düesseldorf, Niemcy (w dalszej części dokumentu zwany „my” lub „Huawei”).

1 Jakie gromadzimy dane na temat użytkownika?

W ramach Honor Club zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają Huawei identyfikację użytkownika.

Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

l Informacje o urządzeniu, takie jak model urządzenia.

l Informacje dotyczące ID HUAWEI, takie jak zdjęcie profilowe i nazwa użytkownika, w celu wyświetlania ich przy postach, komentarzach, polubieniach itp. użytkownika.

Aby dostarczać użytkownikom usługi wspomniane powyżej, Honor Club potrzebuje dostępu do Internetu i wymaga zgód na dostęp do Galerii, Aparatu i pamięci.

2 W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika?

Będziemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu świadczenia żądanych usług oraz wypełniania zobowiązań umownych. Dane użytkownika przetwarzane są w celu umożliwienia mu dostępu do informacji o produktach, wskazówek i trików dotyczących korzystania z urządzenia oraz forum EMUI w celu dzielenia się uwagami i udziału w dyskusjach.

Ponadto Huawei wykorzystuje dane osobowe użytkownika w następujących celach, w oparciu o uzasadniony interes:

- Marketing: Korzystamy z informacji na temat identyfikatora urządzenia użytkownika, modelu urządzenia, systemu operacyjnego i jego wersji oraz języka systemu w celu wyświetlania informacji o promocjach.

Użytkownik zastrzega sobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec powyższych czynności zgodnie z pkt 5(3).

W ramach Honor Club będziemy uzyskiwać następujące dane osobowe użytkownika z serwisów Facebook, Twitter i Google: zdjęcie profilowe oraz pseudonim. Te dane posłużą do szybkiego logowania do Honor Club za pośrednictwem kont w serwisach Facebook, Twitter i Google.

W celu lepszej analizy danych użytkowników Honor Club może korzystać z Google Analytics, usługi analizy danych internetowych oferowanej przez Google Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Poprzez przetwarzanie danych na temat wizyty użytkownika (plików cookie) generowanych przez Honor Club Google Analytics może określić, czy mamy do czynienia z nowym, czy powracającym użytkownikiem, a ponadto może przechowywać informacje na serwerach Google w USA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Google Analytics, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować Google Analytics dostęp do danych na temat odwiedzin poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny. Aby zablokować Google Analytics dostęp do danych na temat odwiedzin, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP w witrynie Google skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP użytkownika zostanie wysłany w pełnej formie na serwery Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu Huawei w celu oceny korzystania z wiryny, tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz dostawcy witryny internetowej dotyczących aktywności na stronie i korzystania z Internetu. W ramach Google Analytics Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika przesłanego przez przeglądarkę z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

3 Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż to konieczne do celów zdefiniowanych w niniejszym Oświadczeniu. Po zakończeniu okresu przechowywania usuniemy dane osobowe użytkownika lub przeprowadzimy ich anonimizację z wyjątkiem sytuacji, w których stosowne prawo i regulacje wymagają inaczej.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane w Honor Club do momentu usunięcia ID HUAWEI.

Po wyrejestrowaniu konta odpowiednie dane osobowe — w tym ID HUAWEI, nazwa użytkownika i zdjęcie profilowe — zostaną usunięte.

4 Czy Firma udostępnia dane użytkownika?

Ujawnienia związane z wymaganiami prawnymi i transakcjami biznesowymi

Huawei może ujawnić dane użytkownika w związku z procesem lub postępowaniem prawnym albo w odpowiedzi na żądanie kompetentnych organów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane użytkownika mogą zostać również ujawnione w ramach grupy Huawei lub innej spółce w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów (takich jak umowy o świadczenie usług) lub przekształceniem usługi.

5 Jakie użytkownik ma prawa i możliwości?

Użytkownik ma następujące prawa i możliwości:

(1) Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może uzyskać dostęp do podstawowych informacji na swój temat, w tym zdjęcia profilowego i pseudonimu, w centrum Konta ID HUAWEI.

Ponadto można sprawdzić swoje punkty, posty, pytania, odpowiedzi, migawki, obserwujących i obserwowanych, komentarze, prywatne wiadomości i informacje systemowe, odwiedzając stronę Honor Club > Ja.

(2) Usuwanie danych osobowych

W celu usunięcia posta lub komentarza umieszczonego w Honor Club można skontaktować się z administratorem lub moderatorem.

Użytkownik może także usunąć swoje dane osobowe poprzez wyrejestrowanie konta w centrum Konta ID HUAWEI.

(3) Odrzucenie określonych funkcji

Honor Club przekazuje użytkownikowi wiadomości i informacje w panelu powiadomień. Aby zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, należy zablokować tę funkcję w zakładce Ja > Ustawienia.

(4) Aktualizowanie danych osobowych

Użytkownik może zaktualizować swoje dane osobowe w następujący sposób: należy wejść do centrum Konta ID HUAWEI z centrum użytkownika w Honor Club, dotknąć zdjęcia profilowego, aby przejść do ekranu z danymi osobowymi, a następnie ustawić zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika, płeć, imię, nazwisko i datę urodzenia.

(5) Wycofywanie zgody

Użytkownik może zalogować się do centrum użytkownika w Honor Club na komputerze, kliknąć Nie zgadzam się, a następnie OK, aby wycofać zgodę.

6 Jak można się z nami skontaktować?

W razie pytań, opinii lub sugestii dotyczących praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, albo przetwarzania danych osobowych przez firmę Huawei należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: pl.support@hihonor.com. Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższego formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

Adres naszej siedziby: Hansaallee 205, D-40549 Düesseldorf, Niemcy.

Jeśli użytkownik jest zdania, że Huawei przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z zasadami określonymi w tym Oświadczeniu lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, może złożyć skargę u organu ds. ochrony danych w regionie/kraju, w którym znajduje się Huawei Technologies Duesseldorf GmbH.

7 W jaki sposób aktualizujemy to Oświadczenie?

W razie jakichkolwiek zmian w sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika poinformujemy o takich modyfikacjach w odpowiednim terminie, przy użyciu odpowiednich metod, takich jak powiadomienia „push”.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018

WAŻNE: Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje zobowiązanie dotyczące aplikacji Honor Club. Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać Zasady zachowania poufności informacji Huawei Consumer Business.