Polityka Prywatności Honor Club

Honor Club to produkt (usługa) dostarczany przez Huawei Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A 20-672 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwany „my” lub „Honor”).

1. Jakie gromadzimy dane na temat użytkownika?

W ramach Honor Club zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

· Informacje o koncie w tym Huawei ID, nazwa użytkownika, avatar i pseudonim, które będą wyświetlane w Twoich postach, wiadomościach, komentarzach, polubieniach itd.

· Informacje sieciowe i logi systemowe, w tym adres IP

· Dane niezbędne do realizacji i wysyłki nagród takie jak adres e-mail kod pocztowy, adres dostawy, imię, nazwisko, identyfikator służący do śledzenia przesyłki, identyfikator przesyłki, numer PESEL

· Historia interakcji z Honor Club oraz treści publikowane na forum, w szczególności posty, komentarze, wiadomości, polubienia itp.

Honor Club jest elemententem stron HiHonor – dla których właściwa polityak prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.hihonor.com/pl/privacy-policy

W zależności od scenariusza przetwarzanie danych w ramach Honor Club może odbywać na podstawie jednej z następujących podstaw:

· Art. 6.1.b. Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

· Art. 6.1.c. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

· Art. 6.1.f. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika?

Będziemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu świadczenia żądanych usług oraz wypełniania zobowiązań umownych. Dane użytkownika przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do informacji o produktach, wskazówek i trików dotyczących korzystania z urządzeń Honor oraz dzielenia się uwagami i udziału w dyskusjach. Dane osobowe są wykorzystywane dla celów: obsługi klienta, wysyłki nagród, rozwiązywania problemów technicznych dot. produktów i obsługi forum.

W Ramach Honor Club Będziemy Uzyskiwać Następujące Dane Osobowe Użytkownika Za Ich Zgodą Z Serwisów Facebook, Twitter I Google: Zdjęcie Profilowe Oraz Pseudonim.

W celu lepszej analizy danych użytkowników Honor Club może korzystać z Google Analytics, usługi analizy danych internetowych oferowanej przez Google Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Poprzez przetwarzanie danych na temat wizyty użytkownika (plików cookie) generowanych przez Honor Club Google Analytics może określić, czy mamy do czynienia z nowym, czy powracającym użytkownikiem, a ponadto może przechowywać informacje na serwerach Google w USA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Google Analytics, należy zapoznać się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować Google Analytics dostęp do danych na temat odwiedzin poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny. Aby zablokować Google Analytics dostęp do danych na temat odwiedzin, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP w witrynie Google skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP użytkownika zostanie wysłany w pełnej formie na serwery Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu Huawei w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz dostawcy witryny internetowej dotyczących aktywności na stronie i korzystania z Internetu. W ramach Google Analytics Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika przesłanego przez przeglądarkę z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

3. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż to konieczne do celów zdefiniowanych w niniejszej Polityce. Po zakończeniu okresu przechowywania usuniemy dane osobowe użytkownika lub przeprowadzimy ich anonimizację z wyjątkiem sytuacji, w których prawo właściwe wymaga ich dalszego przechowywania (np. prawo podatkowe).

Dane osobowe użytkownika przechowywane w ramach Honor Club powiązane są z kontem Huawei ID. W konsekwencji następujące do danych osobowych przechowywanych w ramach Honor Club, zastosowanie znajdują okresy przewidziane w Polityce Prywatności Huawei ID (adres: https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/privacy/index.htm) tj.:

- dane osobowe przechowywane w ramach profilu utrzymywanego na Honor Club zostaną usunięte niezwłocznie po usunięciu konta Huawei ID

- dane zbierane dla celów analityki, rozwoju usług, promocji, loterii, konkursów przez 12 miesięcy od chwili ich zebrania

- kopie zapasowe i logi systemowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług – 6 miesięcy od chwili ich zebrania.

4. Udostępnianie danych użytkowników

Dane przechowujemy w bazach danych znajdujących się w Niemczech. Państwa dane udostępniamy w następujący sposób:

- Dane osobowe są udostępniane Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, w Niemczech.

- Twoje dane osobowe są udostępniane naszym dostawcom, takim jak agencje marketingowe, dostawcy rozwiązań IT, dostawcy usług wsparcia operacyjnego przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Informacje o odwiedzinach Fan Clubu Huawei (cookies) będą przekazywane do Google Inc. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji 2.

- Udostępnienie związane z wymogami prawnymi. Możemy udostępniać dane osobowe w odpowiedzi na toczące się postępowanie lub wniosek uprawnionego organu w oparciu o obowiązujące prawo lub w związku z postępowaniem lub procesem sądowym.

5. Jakie użytkownik ma prawa i możliwości?

Użytkownik ma następujące prawa i możliwości decydowania:

Prawo

Jak korzystać ze swoich praw?

Dostęp do danych

Podstawowe informacje, takie jak awatar i pseudonim, można uzyskać w centrum konta HUAWEI ID. Można również przejść do Centrum użytkownika, gdzie można sprawdzić swoje punkty, posty, komentarze, głosy, prywatne wiadomości oraz informacje systemowe.

Przeniesienie danych

Prosimy o kontakt z nami poprzez przejście na Wnioski osób, których dane dotyczą stronę, link: https://www.hihonor.com/pl/legal/privacy-questions/

Usunięcie danych

Aby usunąć post lub komentarz w Honor Clun, prosimy o kontakt z administratorem lub moderatorem. Aby skasować swoje dane osobowe, należy wyrejestrować swoje konto w centrum kont HUAWEI ID.

Sprostowanie danych

Aby uzyskać dostęp do interfejsu danych osobowych, należy wejść do centrum kont HUAWEI ID z Centrum Użytkownika w Honor Club, a następnie ustawić swoje dane HUAWEI ID.

Zarządzanie zgodami

Aby wycofać swoją zgodę, należy zalogować się do Centrum Użytkownika w Fan Clubie Huawei na swoim komputerze, kliknąć przycisk „Nie zgadzam się”, a następnie kliknąć przycisk „OK”. Aby usunąć informacje o zamieszczonych lub utworzonych postach, należy skontaktować się z administratorem lub z nami, odwiedzając Wnioski osób, których dane dotyczą stronę, link: https://www.hihonor.com/pl/legal/privacy-questions/

Sprzeciw wobec przetwarzania

Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych należy wycofać zgodę. Lub skontaktować się z nami odwiedzając Wnioski osób, których dane dotyczą stronę, link: https://www.hihonor.com/pl/legal/privacy-questions/

Ograniczenie przetwarzania

Prosimy o kontakt z nami, poprzez przejście na stronę Wnioski osób, których dane dotyczą, link: https://www.hihonor.com/pl/legal/privacy-questions/

6. Jak można się z nami skontaktować?

W razie pytań, opinii lub sugestii dotyczących praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, albo przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez formularza: https://www.hihonor.com/pl/legal/privacy-questions/

Jeśli użytkownik jest zdania, że Huawei przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z zasadami określonymi w tym Oświadczeniu lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

7. W jaki sposób aktualizujemy to Oświadczenie?

W razie jakichkolwiek zmian w sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika poinformujemy o takich modyfikacjach w odpowiednim terminie, przy użyciu odpowiednich metod, takich jak powiadomienia „push”.

Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2019

WAŻNE: Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obejmuje zobowiązanie dotyczące aplikacji Honor Club. Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać Zasady zachowania poufności informacji Huawei Consumer Business.