Honor Club Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») οι οποίοι καλύπτουν την από μέρους σας χρήση του Honor Club, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου ιστότοπου του Honor Club https://club.hihonor.com/gr/ (ο «Ιστότοπος») και της εφαρμογής Honor Club, σχεδιάζονται, λειτουργούν και συντηρούνται από τη Huawei Technologies Duesseldorf GmbH (εφεξής καλούμενη ως «Huawei», «εμείς», «εμάς», ή «μας»). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Honor Club ως επισκέπτης ή ως εγγεγραμμένος χρήστης. Με τη χρήση του Honor Club, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης άνευ όρων και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Η από μέρους σας χρήση του Honor Club συνιστά την από μέρους σας αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα αρχίσουν να ισχύουν αμέσως μόλις χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία του Honor Club. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του Honor Club.

2. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε, δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την τακτική ανασκόπηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Ίντερνετ για την έγκαιρη πληροφόρησή σας σχετικά με αυτές τις αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση του Honor Club έπειτα από τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών αποτελεί την από μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

3. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η Huawei είναι απλώς ένας διαμεσολαβητής και ότι δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος ή ότι δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο, καμία συναλλαγή(-ές) εντός του Honor Club. Συνεπώς, η σύμβαση πώλησης των προϊόντων μέσω του Honor Club θα γίνεται αυστηρά μεταξύ εσάς και του πωλητή(-ών) εντός του Honor Club.

4. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε ανά πάσα στιγμή με οποιεσδήποτε και με όλες τις οδηγίες για τη χρήση του Honor Club, τις οποίες συντάσσουμε τακτικά.

5. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στο Honor Club, να τερματίσουμε λογαριασμούς, να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

6. Πρέπει να είστε από 13 ετών και άνω για να έχετε πρόσβαση ή για να χρησιμοποιήσετε το Honor Club. Εάν είστε ανήλικος, δηλαδή κάτω από την ηλικία των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Honor Club μόνο υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιορισμένη άδεια για το Honor Club

1. Όλα τα περιεχόμενα εντός του Honor Club και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός αυτού ανήκουν αποκλειστικά στην Huawei, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Huawei ή άλλων μερών, οποιοδήποτε περιεχόμενο εντός του Honor Club δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, φωτοαντιγραφηθεί, παιχτεί με συσκευή αναπαραγωγής, συνδεθεί ή μεταδοθεί μέσω υπερσυνδέσμων, φορτωθεί σε άλλους διακομιστές με τη «μέθοδο του καθρέφτη», αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών ή χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό από οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα υπόλοιπα σήματα που εμφανίζονται, αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο στο Honor Club, αποτελούν ιδιοκτησία της Huawei, των συνεργατών της ή των προμηθευτών περιεχομένου της. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε κανένα από αυτά τα εμπορικά σήματα ή λογότυπα με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Huawei ή τρίτου, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Το περιεχόμενο του Honor Club, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, ηχητικά κλιπ, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων, λογισμικό κλπ., αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Huawei, των συνεργατών της ή των προμηθευτών περιεχομένου της, και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των δημιουργών και τους νόμους περί βάσεων δεδομένων. Δεν επιτρέπεται να εξαγάγετε ή να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα ή οποιοδήποτε τμήμα τους ή να αναπτύξετε/δημιουργήσετε οποιοδήποτε παραπλανητικά παρόμοιο περιεχόμενο, σήμα, λογότυπο κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Huawei ή τρίτου, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Η Huawei σάς παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια για την πρόσβαση και την προσωπική χρήση του Honor Club προκειμένου να κάνετε λήψη ή αναπαραγωγή περιεχομένου για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς (με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η χρήση αυτή δεν θα περιλαμβάνει καμία απολύτως αναθεώρηση ή αλλαγή(-ές) επί του περιεχομένου, και ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι άλλες δηλώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θα διατηρούνται με την ίδια μορφή και τρόπο με εκείνες επί του πρωτοτύπου).

Αποποίηση ευθύνης προϊόντος

1. Η Huawei δεν θα έχει καμία ευθύνη/υποχρέωση για οποιαδήποτε παραβίαση όρων, εκπροσωπεύσεων ή εγγυήσεων από τον πωλητή(-ές), τον κατασκευαστή(-ές), τον διανομέα(-είς), ή από οποιονδήποτε φορέα ή πρόσωπο που εμπλέκεται σε οποιαδήποτε συναλλαγή που σχετίζεται με το προϊόν(-τα), και δια του παρόντος ρητά απορρίπτει όλες τις ευθύνες/υποχρεώσεις για τον σκοπό αυτό.

2. Η Huawei δεν θα διαμεσολαβήσει ούτε θα επιλύσει οποιαδήποτε διένεξη ή διαφωνία ανάμεσα/μεταξύ εσάς και του πωλητή(-ών) ή του κατασκευαστή(-ών), του διανομέα (-ων) ή οποιουδήποτε φορέα ή προσώπου που συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναλλαγή που σχετίζεται με το προϊόν(-τα).

3. Honor Club και το περιεχόμενο εντός του οποίου παρέχεται για την ευκολία σας και μόνο. Παρόλο που η Huawei έχει προσπαθήσει να παράσχει ακριβείς πληροφορίες εντός του Honor Club, δεν αναλαμβάνει απολύτως καμία υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών. Η Huawei μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα στο Honor Club ή τα προϊόντα που αναφέρονται, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

4. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται εντός του Honor Club παρέχονται στο πλαίσιο του «όπως είναι, εκεί όπου είναι», χωρίς εγγυήσεις ή εκπροσωπεύσεις οποιουδήποτε είδους. Η Huawei διά του παρόντος αποποιείται ρητά, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές, θεσμικές ή άλλες εγγυήσεις ή εκπροσωπεύσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, της ορθότητας/καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή της νομιμότητας των προϊόντων.

Διαθεσιμότητα του Honor Club, Ασφάλεια και Ακρίβεια

1. Παρόλο που καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε το Honor Club να είναι διαθέσιμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, δεν έχουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που το Honor Club είναι μη διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή ή για οσοδήποτε χρονικό διάστημα. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η πρόσβασή σας στο Honor Club θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα. Μπορούμε επίσης περιστασιακά να πραγματοποιούμε επιδιορθώσεις, συντήρηση ή εισαγωγή νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων.

2. Η πρόσβαση στο Honor Club μπορεί να ανασταλεί ή να ακυρωθεί σε εσάς προσωπικά ή σε όλους τους χρήστες προσωρινά ή μόνιμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση. Μπορούμε επίσης να επιβάλουμε περιορισμούς επί του ποσού και του τρόπου χρήσης οποιουδήποτε μέρους του Honor Club ή επί του περιεχομένου του για οποιονδήποτε λόγο.

3. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το Honor Club θα είναι συμβατό με όλο το υλικό και το λογισμικό που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε και ότι δεν θα ευθύνεται για ζημιά που ενδεχομένως προκύψει επί του εξοπλισμού, του λογισμικού, των δεδομένων ή της ιδιοκτησίας οποιουδήποτε χρήστη από οποιονδήποτε ιό, σφάλματα, λάθη, παραλείψεις ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική δυσκολία ή δυσλειτουργία που σχετίζεται με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Honor Club, ούτε θα έχουμε κάποια υποχρέωση σχετικά με τις πράξεις οποιουδήποτε τρίτου.

4. Ενώ καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και το υλικό εντός του Honor Club είναι σωστά, δεν προβάλλουμε καμία εκπροσώπευση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιέχονται στον ιστότοπό μας ή στην εφαρμογή Honor Club για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό δεν θα επηρεάσει καμία υποχρέωση που ενδεχομένως εμείς να έχουμε στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης που ενδεχομένως έχουμε συνάψει μαζί σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης που μπορεί να έχουμε βάσει αυτής της σύμβασης προκειμένου να σας παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες και συμβουλές, και το οποίο μπορούμε να κάνουμε μέσω ενός ασφαλούς μέρους του Honor Club που είναι διαθέσιμο στα άτομα που χρησιμοποιούν τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

5. Το υλικό που εμπεριέχεται στο Honor Club παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο, και το ίδιο δεν αποτελεί καμία δέσμευση ή εγγύηση ή υποχρέωση από μέρους μας.

6. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση των περιοχών που προστατεύονται μέσω κωδικού πρόσβασης ή/και των ασφαλών περιοχών του Honor Club. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας προκειμένου να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασής σας. Οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες περιοχές ενδέχεται να υποστούν δίωξη.

Εγγραφή στο Honor Club

Αν θέλετε να υποβάλετε μια παραγγελία αγοράς για κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται εντός του Honor Club, πρέπει να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό στον επίσημο ιστότοπο του Honor Club, στον οποίο θα μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στο Honor Club μέσω του «Ο Λογαριασμός μου».

1. Με την εγγραφή σας στο Honor Club, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, και να δώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας για τον λογαριασμό σας. Πρέπει να διατηρείτε εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασής σας και να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασής σας αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο ή εάν λάβει χώρα οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της διεύθυνσης email σας ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας γνωστή σε εσάς.

2. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι στο πλαίσιο της καταχώρισης του Λογαριασμού σας, έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν προσωπικών δεδομένων, ενώ η χρήση αυτών των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας και των εφαρμοστέων νόμων.

3. Πρέπει να εγγραφείτε με μια έγκυρη προσωπική διεύθυνση email, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση τακτικά, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να μπορούν να αποστέλλονται σε εσάς email διαχείρισης.

4. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Honor Club με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος οδηγεί ή είναι πιθανό να οδηγήσει με οποιονδήποτε τρόπο στη διακοπή, φθορά ή παρεμπόδιση του Honor Club ή της πρόσβασης σε αυτό. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε τον Λογαριασμό σας εάν οι ενέργειές σας διαταράξουν ή είναι πιθανό να διαταράξουν το Honor Club με οποιονδήποτε τρόπο, και εσείς συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Honor Club για νόμιμους σκοπούς και μόνο.

5. Όταν εγγράφεστε σε έναν Λογαριασμό και έκτοτε συνδέεστε σε αυτόν, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφοριακά email, ή να αρνηθείτε τη λήψη τους οποιαδήποτε στιγμή διαγράφοντας τη συνδρομή σας σε αυτά τα email, μέσω της αποσύνδεσης από τον λογαριασμό σας ή της αποστολής ενός email διαγραφής.

(Ι) Η διαδικασία εγγραφής νέων χρηστών θα βελτιωθεί με τον ξεχωριστό σχεδιασμό ενός τετραγωνιδίου επιλογής με τη διατύπωση (μπορείτε να την τροποποιήσετε και να μας τη δώσετε για επιβεβαίωση) «συμφωνείτε να λαμβάνετε τακτικά συναρπαστικές προσφορές και εκπτώσεις μέσω email».

(ΙΙ) Στον πίνακα χρηστών του Honor Club, οι χρήστες έχουν την επιλογή να αρνηθούν αυτού του είδους την επικοινωνία μέσω email.

(ΙΙΙ) Σε κάθε ενημερωτικό email που αποστέλλεται στους τελικούς χρήστες θα παρέχεται ένας σύνδεσμος διαγραφής συνδρομής προκειμένου να επιτρέπεται στους χρήστες να διαγράφονται από συνδρομητές στα εν λόγω email.

6. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία που υποβάλατε στο Honor Club εφόσον συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Θα μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας που έχουν ολοκληρωθεί, εκείνες που εκκρεμούν ή εκείνες που έχουν προσφάτως αποσταλεί, και να διαχειρίζεστε και να αποθηκεύετε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας, τυχόν τραπεζικά στοιχεία και οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο ή πληροφοριακό σύστημα στο οποίο ενδέχεται να έχετε γραφτεί συνδρομητής.

Περιεχόμενο χρήστη

1. Οι χρήστες του Honor Club μπορούν να δημοσιεύουν κριτικές, σχόλια και άλλο περιεχόμενο, τα οποία δεν θα πρέπει να είναι παράνομα, άσεμνα, καταχρηστικά, απειλητικά, δυσφημιστικά, απαράδεκτα, ανακριβή, αδιάκριτα όσον αφορά το απόρρητο, παραβιαστικά ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή βλαβερά έναντι τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, και τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν ιούς λογισμικού ή οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Ο σχολιασμός και άλλο υλικό το οποίο δημοσιεύεται στο Honor Club δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμβουλή στην οποία θα πρέπει να δίνεται βάρος. Συνεπώς, αποποιούμαστε κάθε υποχρέωση και ευθύνη που απορρέει από οποιοδήποτε βάρος δοθεί σε αυτό το υλικό από οποιονδήποτε επισκέπτη του Honor Club, ή από οποιονδήποτε ενημερωθεί από τα περιεχόμενά του.

2. Επειδή η Huawei δεν θέτει περιορισμούς ούτε διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο επί του Περιεχομένου Χρήστη, η Huawei δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, και εσείς αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρήστη που μπορεί να θεωρήσετε απαράδεκτο, άσεμνο ή ανάρμοστο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει προκαταρκτικό έλεγχο, να φιλτράρει, να περιορίσει, να αποκλείσει, να μετακινήσει, να αρνηθεί, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει Περιεχόμενο Χρήστη οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορείτε να κάνετε αναφορά στην Huawei οποιουδήποτε περιεχομένου θεωρείτε χυδαίο, προσβλητικό, απαράδεκτο, άσεμνο ή ανάρμοστο και η Huawei μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη.

3. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου Χρήστη: Με την παρούσα μάς χορηγείτε μια αμετάκλητη, ατελή, παγκόσμια, εκχωρήσιμη, παραχωρήσιμη άδεια χρήσης (σε συμφωνία με τους Όρους Χρήσης και τους ισχύοντες νόμους) οποιουδήποτε υλικού που μας υποβάλλετε ή δημοσιεύετε εντός του Honor Club για τον σκοπό της χρήσης εντός του Honor Club ή γενικά για την προώθηση των υπηρεσιών μας (με οποιαδήποτε μέσα και σε οποιοδήποτε μέσο).

Αποζημίωση

Θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη την Huawei, τις θυγατρικές της, τους συνεργάτες της και τους αντίστοιχους λειτουργούς, διευθυντές, αντιπροσώπους και υπαλλήλους από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση ή αγωγές, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει / λάβει χώρα από οποιονδήποτε τρίτο, ή κυρώσεις που επιβάλλονται λόγω ή προκύπτουν από την από μέρους σας παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε εγγράφου(-ων) που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής ή από την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανόνων, κανονισμών ή δικαιωμάτων τρίτων.

Απελευθέρωση

Η σχέση σας με την Huawei θεωρείται σχέση μεταξύ εντολέων και με την από μέρους σας αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης συμφωνείτε στο ότι η Huawei δεν έχει κανέναν έλεγχο ή υποχρέωση όσον αφορά τα προϊόντα που καταγράφονται εντός του Honor Club. Η Huawei δεν εγγυάται την ταυτότητα ή τα διαπιστευτήρια οποιουδήποτε χρήστη ούτε εξασφαλίζει ότι ένας πωλητής θα ολοκληρώσει μια συναλλαγή. Με την παρούσα απαλλάσσετε ρητά τη Huawei ή/και τους συνεργάτες της ή/και τους λειτουργούς, διευθυντές και αντιπροσώπους της από οποιοδήποτε κόστος, ζημία, υποχρέωση ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια (νομική ή άλλου είδους) οποιασδήποτε ενέργειας / μη ενέργειας των πωλητών ή άλλων χρηστών του Honor Club.

Περιορισμός ευθύνης

1. Στο μέτρο που επιτρέπεται από τον νόμο, η συνολική μας υποχρέωση έναντι εσάς ή τρίτου μέρους όσον αφορά τη χρήση του Honor Club ή/και τυχόν αντίστοιχων συναλλαγών που έλαβαν χώρα εντός του Honor Club δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το (10%) του συνολικού ποσού που καταβάλατε εσείς σε εμάς κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν κάθε αιτίας ανάληψης δράσης.

2. Αναγνωρίζετε επίσης ότι δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση (είτε λόγω σύµβασης ή παρανόµου πράξεως λόγω αμέλειας, ψευδούς δήλωσης, αποκατάστασης ή υπό οποιαδήποτε νομική αρχή υποχρέωσης) σε σχέση με την από μέρους σας χρήση ή αδυναμία χρήσης ή καθυστέρηση στη χρήση του Honor Club ή οποιουδήποτε υλικού εντός αυτού ή προσβάσιμου μέσω αυτού ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση η οποία έχει ληφθεί ως αποτέλεσμα χρήσης του Honor Club ή οποιουδήποτε τέτοιου υλικού, για οποιεσδήποτε έμμεσες ή συνεπακόλουθες απώλειες, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα, απώλεια πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών, απώλεια συμβάσεων, απώλεια χρήσης χρήματος, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια εσόδων, απώλεια υπεραξίας, απώλεια φήμης, απώλεια εργασιών, απώλεια χρόνου λειτουργίας, απώλεια ευκαιριών, ή απώλεια, ζημία ή φθορά δεδομένων, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω ζημίες ήταν λογικά προβλέψιμες ή αν εμείς είχαμε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο να υποστείτε τέτοιες απώλειες.

Ιστότοποι τρίτων

1. Παρέχουμε συνδέσμους προς τους ιστότοπους συνεργαζόμενων εταιρειών και ορισμένων άλλων επιχειρήσεων, αλλά δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστότοπων αυτού του είδους και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη επ' αυτών. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι αυτού του είδους παρέχονται στο πλαίσιο «όπως είναι, εκεί όπου είναι» για την ευκολία σας, χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για τις πληροφορίες που παρέχονται εντός αυτών. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και τους άλλους όρους χρήσης αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων και η πρόσβαση σε αυτούς θα γίνεται κατά τη δική σας κρίση και ευθύνη. Δεν παρέχουμε καμία έγκριση ή σύσταση κανενός ιστότοπου τρίτων στον οποίο το Honor Club παρέχει σύνδεσμο.

2. Σας παραχωρούμε μια ανακλητή, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδεια για την παροχή συνδέσμου στον ιστότοπό σας προς την αρχική σελίδα του Honor Club μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε τη φήμη μας ή να την εκμεταλλεύεστε. Συγκεκριμένα: (α) δεν πρέπει να παρέχετε εγγυήσεις ή εκπροσωπεύσεις σχετικά με εμάς, τις υπηρεσίες μας ή τις πολιτικές μας, εκτός εάν διαθέτετε την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας, (β) δεν πρέπει να αναφέρετε τίποτα που να είναι ψευδές, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή προσβλητικό σχετικά με εμάς ή τις υπηρεσίες ή τις πολιτικές μας, (γ) δεν πρέπει να υποδηλώνετε ψευδώς (ρητά ή σιωπηρά) ότι έχουμε εγκρίνει τον ιστότοπό σας ή ότι σχετιζόμαστε με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο, (δ) δεν πρέπει να παρέχετε τον σύνδεσμο του Honor Club μας σε συνδυασμό με την πώληση ή την αγορά αντιγράφων, πλαστών ή άλλων προϊόντων/υπηρεσιών που παραβιάζουν τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή στοιχείων κατά τα άλλα μη εξουσιοδοτημένων, και (ε) δεν πρέπει να παρέχετε τον σύνδεσμο του Honor Club σε συνδυασμό με περιεχόμενο που είναι χυδαίο, προσβλητικό, απαράδεκτο, άσεμνο ή ανάρμοστο.

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί παράνομος, μη έγκυρος ή κατά τα άλλα μη εφαρμόσιμος εξ αιτίας των νόμων οποιουδήποτε κράτους ή χώρας στην οποία οι όροι αυτοί προορίζονται να ισχύουν, τότε, στον βαθμό που ένας συγκεκριμένος όρος είναι παράνομος, μη έγκυρος ή μη εφαρμόσιμος, θα αποκοπεί και θα διαγραφεί και οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης θα συνεχίσουν να υφίστανται παραμένοντας σε πλήρη ισχύ και συνεχίζοντας να είναι δεσμευτικοί και εφαρμόσιμοι.

Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελλάδα. Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης θα υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ελλάδα.

Επικοινωνία

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το Honor Club, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση gr.support@hihonor.com.

Huawei Technologies Duesseldorf GmbH