Prohlášení o aplikaci Honor Club a ochraně soukromí

Honor Club je produkt (služba) poskytovaný společností Huawei Technologies (Czech)s.r.o., což je dceřiná společnost společnosti Huawei zapsaná v obchodním rejstříku v České republice se sídlem na adrese Jihlavská 21, 14000 Praha 4 (dále uváděna jako „my“ nebo „Huawei“).

1 Jaká údaje o vás shromažďujeme?

V rámci aplikace Honor Club budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze k účelům uvedeným v tomto Prohlášení. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které společnosti Huawei umožňují identifikovat vás jako uživatele.

Budeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

l Informace o zařízení, jako např. model zařízení.

l Informace o HUAWEI ID, jako např. profilový obrázek a přezdívka, abychom mohli zobrazit vaše příspěvky, komentáře, označení „To se mi líbí“ atd.

Abychom mohli poskytovat výše uvedené služby, aplikace Honor Club potřebuje přístup k internetu a oprávnění pro přístup ke Galerii, Fotoaparátu a úložišti.

2 Jak používáme vaše údaje?

Abychom vám mohli poskytovat služby, ke kterým jste se přihlásili, a plnit naše smluvní závazky, budeme používat a zpracovávat vaše osobní údaje. Vaše údaje budeme zpracovávat, abyste mohli přistupovat k informacím o produktech, tipům a trikům ohledně používání zařízení a komentářům a diskusím na fóru EMUI.

Společnost Huawei kromě toho používá vaše osobní údaje pro následující účely z důvodu oprávněných zájmů:

- Marketing: Identifikátor vašeho zařízení, model zařízení, operační systém a verzi a systémový jazyk používáme k nabízení propagačních akcí.

Vyhrazujete si právo vznést námitku vůči výše uvedenému, jak je popsáno v Oddílu 5(3).

Pouze v případě, když se přihlásíte do HONOR Clubu pomocí HONOR Club APP, použijeme výše uvedený identifikátor zařízení, model zařízení, operační systém a jeho verzi a jazyk systému. Toto vyžaduje připojení k internetu a následující oprávnění přístupu: Galerie, Fotoaparát a Úložiště.

V aplikaci Honor Club od vás získáme následující osobní údaje z Facebooku, Twitteru a Googlu: váš profilový obrázek a přezdívku. Předchozí údaje používáme pro rychlé přihlášení do aplikace Honor Club pomocí účtů Facebook, Twitter a Google.

Z důvodu zlepšení analýzy uživatelských údajů může aplikace Honor Club používat Google Analytics, což je služba webové analytiky nabízená společností Google se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics dokáže zpracováním údajů o vašich návštěvách (souborů cookies) vygenerovaných z aplikace Honor Club určit, zda jste nový, nebo vracející se uživatel, a tyto informace uložit na servery společnosti Google v USA.

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Přístup Google Analytics k vašim údajům o návštěvách můžete také zakázat tak, že změníte nastavení ve svém webovém prohlížeči. Nicméně toto může vypnout určité funkce na webových stránkách. Chcete-li zakázat přístup Google Analytics k vašim údajům o návštěvách, použijte následující odkazy pro stažení a instalaci modulů plug-in pro váš prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pokud aktivujete anonymizaci IP na webových stránkách, společnost Google zkrátí vaši adresu IP v členských státech Evropské unie a dalších stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude vaše celá adresa IP odeslána a zkrácena servery společnosti Google v USA. Společnost Google bude jménem společnosti Huawei používat tyto informace pro účely vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a poskytování dalších služeb poskytovateli webových stránek souvisejících s aktivitami webových stránek a využíváním internetu. Společnost Google nebude vaši adresu IP odeslanou vaším prohlížečem z Google Analytics přidružovat k žádným jiným údajům, které společnost Google uchovává.

3 Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje si neponecháme déle, než je nezbytné pro účely definované v tomto Prohlášení. Po vypršení období uchovávání vaše osobní údaje odstraníme nebo je budeme anonymizovat, pokud zákony a nařízení nepožadují jinak.

V aplikaci Honor Club budou vaše osobní údaje uchovávány, dokud se neodstraní vaše HUAWEI ID.

Po zrušení registrace vašeho účtu se odstraní příslušné osobní informace, včetně HUAWEI ID, přezdívky a profilového obrázku.

4 Sdílíme vaše údaje?

Zpřístupnění v souvislosti se zákonnými požadavky a obchodními transakcemi

Společnost Huawei může vaše údaje zpřístupnit na základě soudního řízení nebo na vyžádání od oprávněného úřadu v souladu s platnými zákony nebo v souvislosti se soudním řízením či procesem.

Vaše údaje mohou být rovněž zpřístupněny v rámci sloučení, akvizice, prodeje aktiv (jako např. servisních smluv) nebo přenosu služby na skupinu Huawei nebo jinou společnost.

5 Jaká jsou vaše práva a možnosti?

Máte následující práva a možnosti:

(1) Přístup k osobním informacím

Ke svým základním informacím, včetně profilového obrázku a přezdívky, můžete přistupovat v centru účtu HUAWEI ID.

Můžete také přejít na Honor Club > , kde můžete zkontrolovat body, příspěvky, otázky, odpovědi, snímky, sledované a sledující, komentáře, soukromé zprávy a systémové informace.

Pokud si přejete získat kopii svých informací v HONOR Klubu, můžete o ní zažádat zde: https://www.hihonor.com/cz/legal/privacy-questions/

(2) Odstranění osobních informací

Můžete kontaktovat správce nebo moderátora, aby odstranil příspěvek nebo komentář v aplikaci Honor Club.

Své osobní informace můžete případně odstranit zrušením registrace účtu v centru účtu HUAWEI ID.

(3) Odmítnutí určitých funkcí

Honor Club vám nabízí zprávy a informace na oznamovacím panelu. Nechcete-li přijímat tyto zprávy, přejděte na > Nastavení a funkci vypněte.

(4) Aktualizace osobních informací

Osobní informace můžete aktualizovat pomocí následujících kroků: z centra účtu v aplikaci Honor Club vstupte do centru účtu HUAWEI ID, klepnutím na profilový obrázek přistupte k obrazovce s osobními informacemi a poté nastavte profilový obrázek, přezdívku, pohlaví, jméno, příjmení a datum narození.

(5) Odvolání souhlasu

Chcete-li odvolat svůj souhlas, přihlaste na počítači do uživatelského centra v aplikaci Honor Club, klikněte na tlačítko Nesouhlasím a poté klikněte na tlačítko OK.

6 Jak nás kontaktovat?

Máte-li jakékoli otázky, komentáře nebo návrhy ke svým právům jako subjektu údajů nebo ke zpracování svých osobních údajů společností Huawei, obraťte se na pracovníka pro ochranu údajů prostřednictvím následujícího formuláře: https://www.hihonor.com/cz/legal/privacy-questions/

Adresa naší centrály: Jihlavská 21, 14000 Praha 4, Česká republika.

Jestliže se domníváte, že společnost Huawei nezpracovává vaše osobní údaje v souladu s tímto Prohlášením nebo platnými zákony na ochranu dat, můžete podat stížnost u úřadu na ochranu dat v regionu/zemi, kde se nachází společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

7 Jak aktualizujeme toto Prohlášení?

V případě, že nastanou změny ve způsobu zpracování vašich osobních údajů, budeme vás předem informovat vhodnými prostředky, např. formou nabízených oznámení.

Poslední aktualizace: 7. září 2018

DŮLEŽITÉ: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se skládá z prohlášení o ochraně soukromí a ze závazku k aplikaci Honor Club. Další informace získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky společnosti Huawei.